הנדסת הסביבה

נושא הסביבה מהווה היום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בארץ ובעולם כולו. במסגרת הלימודים במסלול להנדסת הסביבה נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם – המים, הקרקע והאטמוספירה והשפעת האדם והתעשייה עליהם, עם הדגש על טכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם וניצול בר קיימא של משאבי הטבע.

בוגרי המסלול להנדסת הסביבה משתלבים במגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, העוסקים בתכנון, ביצוע, פיקוח ומחקר בנושאי איכות הסביבה.

ביניהם ניתן למצוא משרדי תכנון, מפעלי תעשיה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, ארגונים חקלאיים, מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר, חברות פרטיות טכנולוגיות וחברות ייעוץ סביבתי.

כמו-כן יעסקו מהנדסי הסביבה ביישום חוקי איכות הסביבה של מדינת ישראל וישתתפו בחקיקתם ובהתאמתם לאמנות בין-לאומיות בנושאי איכות הסביבה שישראל חתומה עליהם; ביישום והטמעת התקן הבין-לאומי לאיכות הסביבה ISO-14000 למפעלים תעשייתיים ובשיפור הליכי ייצור והפיכתם לידידותיים לסביבה ובניהול וטיפוח משאבי טבע ונוף.